Đầu ghi hình

Đầu ghi hình – NVR(Network Video Recorder). NVR còn có tên gọi quên thuộc là đầu ghi hình camera IP được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng IP dòng này chỉ có thể kết nối và làm việc với các loại camera IP.

Hiển thị một kết quả duy nhất